Cookiebeleid en voorwaarden voor de Zogedaan® website en apps

 

INLEIDING

 

Dit cookiebeleid heeft betrekking op het gebruik van het Zogedaan-platform. Hieronder verstaan we de website http://www.zogedaan.nl, alsmede de afzonderlijke widgets en apps van Zogedaan.

 

Zogedaan staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Dennis B.V., onder nummer 70242526. Wij zijn gevestigd te (6811 AG) Arnhem) aan het Velperplein 11. In de rest van dit document gebruiken we onze handelsnaam: Zogedaan. Onze contactgegevens zijn:

Contactspersoon:            dhr. C. van der Sanden

E-mail:                           info@zogedaan.nl

Website:                         https://www.zogedaan.nl

                                     

Wij vinden het belangrijk dat jij weet welke cookies wij inzetten en voor welke doeleinden we dit doen. In dit cookiebeleid lees je dan ook meer over de soorten cookies die we onderscheiden, de redenen waarom we ze gebruiken, hoe de toestemming daarvoor is geregeld en hoelang de cookies worden opgeslagen.

 

 

WAT ZIJN COOKIES

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Als wij het in dit cookiebeleid hebben over cookies verstaan wij daaronder ook vergelijkbare technieken, zoals web-beacons, Flash-cookies en device fingerprinting.


Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien je verder klikt op onze website je de cookies accepteert. Op het moment dat je verder klikt op onze website, geef je ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring.

 

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

  • Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op Zogedaa-portaal te vergemakkelijken of om persoonlijke instellingen en/of voorkeuren bij gebruik te onthouden.
  • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
  • het optimaliseren van onze diensten;
  • het afstemmen van content op onze website op basis van jouw interesses en aan de hand van jouw click- en surfgedrag;
  • het tonen van video’s;
  • het kunnen volgen van bezoekers en hen de mogelijkheid geven producten te delen via social media kanalen.

 

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ

 

Functionele cookies. Deze cookies zijn nodig voor het goed laten functioneren van Zogedaan. Functionele cookies zijn bijvoorbeeld: cookies die te maken hebben met de gebruikersfunctionaliteit van ons platform, zoals bij inloggen, om iets te kunnen afrekenen of je laatste zoekopdracht op te kunnen slaan; en cookies waarmee we ongewenst verkeer op het Zogedaan-platform kunnen herkennen en blokkeren.

 

Diverse features in het Zogedaan-platform zijn erop gericht om het jou als gebruiker zo gemakkelijk mogelijk te maken en daarbij ook jouw persoonlijke voorkeuren op te slaan. Zo slaan we je laatst gebruikte zoekopdracht in cookies op, zodat je bij het volgende bezoek aan onze site direct vanaf de homepage weer naar die zoekopdracht kunt teruggaan. Ook houden we met cookies bij vanaf welke van onze servers je het Zogedaan-platform te zien krijgt, zodat je een consistente ervaring hebt gedurende je bezoek.

 

Functionele cookies bewaren wij zolang jouw account bestaat binnen het Zogedaan-platform. Nadat jouw account is verwijderd, zullen wij functionele cookies binnen één week verwijderen.

 

Analytische cookies. Deze cookies geven ons informatie over de kwaliteit en effectiviteit van de door ons geleverde diensten. Wij onderscheiden hierin: analytische cookies die de kwaliteit en effectiviteit van het Zogedaan-platform meten; A/B-testing cookies, waarmee we verschillende interface-scenario's kunnen testen; en site en performance monitoring cookies, waarmee we de stabiliteit van het Zogedaan-platform kunnen waarborgen.

 

Om te bepalen welke onderdelen van het Zogedaan-platform het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij met tools zoals Google Analytics – die we overigens zo privacy-vriendelijk mogelijk instellen – continu te meten hoeveel bezoekers er op ons platform komen, welke onderdelen het meest worden bekeken en hoe snel de pagina’s laden. Van al deze door ons verzamelde informatie maken we vervolgens statistieken. Die geven ons inzicht in hoe het Zogedaan-platform wordt gebruikt, hoe wij het platform stabiel kunnen houden en welke verbeteringen wij moeten doorvoeren om onze dienstverlening te optimaliseren.

 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google [wel/niet] toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Google [link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl]. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Analytische cookies worden overeenkomstig het beleid van Google analytics gedurende twee jaar bewaard.

 

 

Personalisatie cookies. Wij gebruiken cookies om binnen het Zogedaan-platform van jou een gebruikersprofiel op te bouwen, zodat we je van relevante informatie kunnen voorzien en je gebruikerservaring persoonlijker kunnen maken. Dit doen we onder andere op basis van je gedrag op het Zogedaan-platform over de verschillende apparaten die je gebruikt. Voor het plaatsen van deze cookies moet je ons toestemming geven.

 

Het door ons opgebouwde gebruikersprofiel zullen we gebruiken voor de personalisatie van het Zogedaan-platform en voor marketingdoeleinden.

 

Personalisatiecookies bewaren wij zolang jouw account bestaat binnen Zogedaan. Nadat jouw account is verwijderd, zullen wij functionele cookies binnen één week verwijderen.

 

 

COOKIES UITSCHAKELEN

 

Op www.zogedaan.nl/cookiebeleid kun je via het tabblad 'Aangepast' je cookievoorkeuren instellen, en de toestemming voor het plaatsen van personalisatie- en marketingcookies uitzetten.

 

Als je helemaal geen cookies geplaatst wilt hebben, staat het je uiteraard vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

 

Let erop dat je de instellingen apart voor élke gebruikte browser en élk device dat je gebruikt moet aanpassen en dat het kan zijn dat het aanpassen van je browserinstellingen geen effect heeft op sommige aan cookies vergelijkbare technieken.

 

 

TOEGANG TOT ONZE WEBSITE

 

Het gebruikt en de toegang tot onze website is strikt persoonlijk. Onze website, inclusief de gegevens en informatie die hierop worden gepubliceerd, mogen door jou niet worden gebruikt voor politieke-, commerciële- of publicitaire doeleinden.

 

 

DE INHOUDE VAN ONZE WEBSITE

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij Zogedaan. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen is zonder schriftelijke toestemming van Zogedaan niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).Mocht er geen actie van onze kant zijn op het ongeoorloofd gebruikt van bovenstaande, kan dit niet worden gezien als stilzwijgende toestemming.

 

 

HET BEHEER VAN ONZE WEBSITE

 

Wij spannen ons in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden teksten/afbeeldingen (materialen) worden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. Deze materialen kunnen zonder voorafgaande mededeling van Zogedaan op elk moment wijzigen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Zogedaan. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij kunnen op elk moment de website offline halen of informatie hiervan verwijderen wanneer deze in strijd is met de wetgeving.

 

 

VERANTWOORDELIJKHEID GEBRUIK WEBSITE

 

Het gebruik van het Zogedaan-platform geschied voor eigen rekening en risico. Hoewel wij onze uiterste best te doen de website volledig toegankelijk te houden, zijn wij niet verantwoordelijk voor storingen, moeilijkheden, falen of onderbreken van het functioneren van onze website, waarbij onze website niet werkt of beperkt toegankelijk is. Op welke manier jij verbinding maakt met onze website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf jouw apparatuur en gegevens te beschermen tegen virussen op het internet. Ook bent je zelf verantwoordelijk voor de website die je online raadpleegt.

 

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Zogedaan, zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, vorderingen van derden, gederfde omzet en/of winst, verlies van gegevens en immateriële schade, in verband met (het gebruik van) het Zogedaan-platform, ongeacht de grondslag van een dergelijke vordering.

 

Wij zijn gerechtigd alle schade die wij lijden of zullen gaan lijden op jou te verhalen, mochten wij betrokken raken bij een geschil als gevolg van uw gebruik van het Zogedaan-platform.

 

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

Op deze cookieverklaring is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Omtrent eventuele geschillen in verband met deze verklaring is de rechtbank te Rotterdam exclusief bevoegd, tenzij hierop een dwingendrechtelijke uitzondering van toepassing is.